2024 Duran Leblebici

Elektroniğin Temelleri

Elektronik mühendisliğinde kullanılan temel devre elemanlarının yapıları, çalışma ilkeleri, davranış özellikleri, küçük işaret modelleri, temel SPICE parametreleri ve sınır değerleri, elektronik devre tasarımının anlaşılarak yapılması için gerekli olan derinlikte verilmiştir.

İÇİNDEKİLER

  • İletim
  • Yarıiletken Diyot
  • Bipolar Transistor
  • MOS Transistor
  • Anahtar Devre Elemanları


YAYINCI: İTÜ-ETA Vakfı
EK DOSYA:
BİPOLAR TRANZİSTORLAR İÇİN GUMMEL-POON MODELİ (FİZİKSEL YAPI - ELEKTRİKSEL DAVRANIŞ İLİŞKİLERİ)
ISBN:
978-625-54507-0-4