Duran Leblebici

14 Mart 1935 de Çorum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çorum’da tamamladıktan sonra girdiği İTÜ Elektrik Fakültesi’nin Zayıf Akım Kolu’ndan 1958 de Y. Mühendis olarak mezun oldu. Askerlik hizmetinden sonra İTÜ Elektrik Fakültesi Yüksek Frekans Tekniği Kürsüsü’ne asistan olarak girdi. 1962-63 de “Philips International Institute of Technological Studies” adlı lisans üstü öğretim kurumuna devam ederek diploma aldı. 1966 da İTÜ de doktora çalışmasını tamamlayarak “Doktor Mühendis” ünvanını aldı. 1971 de doçent, 1977 de profesör oldu. 1982-1997 de Elektronik Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. 1978-79 da Elektrik Fakültesi Dekan Yardımcılığı , 1984-85 de Elektronik ve Haberleşme Bölümü Başlanlığı, 1985-87 de Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanlığı ve 1987-92 de İTÜ Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Mart 2001 de İTÜ deki görevinden emekli oldu.

Prof. Leblebici Üniversitedeki görevlerine ek olarak 1977-81 yıllarında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu üyesi, 1981-85 de TESTAŞ Yönetim Kurulu üyesi, 1997-2000 de TÜBİTAK Elektronik ve Enformatik Araştırma Grubu üyesi olarak görev yaptı. 1980-2005 yılları arasında TÜBİTAK-MAE de önce Yarıiletken Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı (YİTAL) in kuruluşunda proje yürütücüsü olarak, daha sonra danışman olarak çalıştı. 1988-99 arasında TÜBİTAK-MAM da, İTÜ nün ve bazı sanayi kuruluşlarının da katılımı ile yürütülen ve CMOS -VLSI teknolojisinin kazanılmasını amaçlayan TU-MICROFAB ve TU -MICROFAB II kodlu NATO-SfS projelerinin proje direktörlüğünü yaptı. Halen Türkiye Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) Yüksek Danışma Kurulu üyesi ve İTÜ İleri Elektronik Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Vakfı (İTÜ-ETA Vakfı) Yönetim Kurulu üyesidir ve İTÜ-ETA Vakfı ile ASELSAN’ın ortaklığı olan Mikroelektronik Ar-Ge ve Tasarım Ltd. Şti yönetiminde Vakfı –fahrî olarak- temsil etmektedir. Öğretim alanındaki etkinliğini İTÜ de Mikroelektronik alanı ile ilgili dersler vererek devam ettirmektedir.

Duran Leblebici “Elektronik Devreleri-I (İTÜ Yayınları)“, “Analog Elektronik Devreleri (İTÜ Yayınları)“, “Elektronik Elemanları (SEC Yayınları)“ adlı kitapların yazarı ve “Fundamentals of High Frequency CMOS Integrated Circuits (Cambridge University Press)“ adlı kitabın yazarlarından biridir.

Prof. Leblebici 1992 de “mikroelektronik teknolojisinin ülkemize kazandırılması yolunda yaptığı ve yapmakta olduğu önderlik ve hizmetler nedeni ile” TÜBİTAK Hizmet Ödülü“ ve 2011 de “TESİD Hizmet Ödülü“ ile ödüllendirilmiştir.

Yıldız Leblebici

1935 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da bitirdikten sonra 1953 yılında İTÜ Elektrik Fakültesine girdi. Haziran 1958 yılında Fakültenin Zayıf Akım kolundan mezun oldu ve Telekomünikasyon Kürsüsüne asistan oldu. Ekim 1962 de yurt dışına çıkışı sebebi ile bu görevden ayrıldı. Mart 1965, de İTÜ Teknik Okulu Elektrik Şubesine Elektronik ve Yüksek Frekans Tekniği ders grubunda ders vermek üzere geri döndü. İTÜ Teknik Okulunun 1972 de Fakülte haline dönüştürülmesinden sonra ve 1982 yılından itibaren Elektronik-Elektronik Fakültesinin Elektronik Ana Bilim dalında öğretim görevlisi olarak çalıştı. İTÜ Teknik Okulunda, İTÜ Mühendislik –Mimarlık Fakültesi Elektrik ve Makine Bölümlerinde, İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesinde, İTÜ Makine Fakültesinde ve İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesinde Elektron Tüpleri ve Devreleri, Elektronik, Elektronik ve Devreleri, Yüksek Frekans Tekniğinin Temelleri, Elektronik Elemanlar ve Elektronik Devreleri derslerini verdi. Yüksek Frekans Tekniği Laboratuarı ve Elektronik Devreleri Laboratuarı çalışmalarına katıldı.

Yıldız Leblebici iki ciltlik “ Tranzistorlar ” adlı kitabı Duran Leblebici ile birlikte, dört ciltlik “Elektronik Düzenler ve Devreleri “ ve “Yarıiletken Devre Elemanlarının Temelleri” adlı kitapları da kişisel olarak Türkçe’ya kazandırmıştır.

Yusuf Leblebici

Yusuf Leblebici, lisans derecesini 1984'te, yüksek lisans derecesini 1986'da İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden aldı. Doktora derecesini 1990'da University of Illinois at Urbana-Champaign'de (UIUC) Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamladı. 1991-2001 yılları arasında, sırasıyla UIUC'de, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ve VLSI Tasarım Laboratuvarı'nı kurup yönettiği Worcester Polytechnic Institute'ta (WPI) öğretim üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca 2000-2001 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde Mikroelektronik Program Koordinatörü olarak mikroelektronik diploma programının geliştirilmesi görevini üstlendi.

Prof. Dr. Yusuf Leblebici, 2002 yılından beri İsviçre'deki Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü'nde (EPFL) Kürsü Başkanı ve Mikroelektronik Sistemler Laboratuvarı'nın Direktörü olarak görev yapmaktadır. Başlıca araştırma konuları arasında, yüksek hızlı CMOS dijital ve karışık sinyalli tümleştirilmiş devrelerin tasarımı, VLSI sistemlerin bilgisayar destekli tasarımı, akıllı algılayıcı arayüzleri, yarı iletken elemanların modellenmesi ve simülasyonu ile VLSI devrelerin güvenirlik sorunları yer almaktadır. Prof. Leblebici 2’si ders kitabı olmak uzere toplam 7 kitabın eş yazarıdır ve kendisinin uluslararası dergilerde ve konferaslarda yayınlanmış 250'yi aşkın bilimsel makalesi bulunmaktadır.

Yusuf Leblebici, 1995'de TUBİTAK Teşvik Ödülü'nü, 1999'da "Joseph S. Satin Distinguished Fellow" ödülünü almış, 2009'da ise IEEE Fellow ve IEEE Circuits and Systems Society Distinguished Lecturer olarak seçilmiştir.