2001 Duran Leblebici

Elektronik Elemanları

Vakumda, gazlarda ve katılarda iletim. Yarıiletkenler. Yarıiletken diyot. akım-gerilim ilişkisi. İkincil olaylar. özel diyotlar. Bipolar tranzistor. Çalışma ilkesi. Özeğriler. Bipolar tranzistor modelleri. SPICE parametreleri. Sınır değerler. MOS tranzistor. Çalışma ilkesi. Akım- gerilim ilişkisi. Küçük işaret parametreleri ve eşdeğer devre. Anahtar devre elemanları.
BASKI:
2001 (SEC Yayınları), 2. Baskı 2009 (SEC Yayınları)
ISBN:
ISBN: 975-7670-32-4
PDF Boyutu:
11,8 MB